Kruszywo skalne kopalniane. Uziarnienie od 0 do 31,5 mm

Zastosowanie między innymi: wyrównanie terenu pod drogę, ziemię, zasypanie wykopów itp  

   Cena brutto 2 , 21 zł / tone