Miał 23 Piast

UZIARNIENIE od 0 do 20 mm

Wartość opałowa 23 MJ/KG